ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

Πρόκειται για μία τραχιά περιοχή πυκνά δασωμένη και με αραιή δόμηση. Η περιοχή δεν έχει ακόμα μελετηθεί διεξοδικά. Μαζί με τις γειτονικές σημαντικές περιοχές, το Όρος Σμόλικας και τον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου, σχηματίζει μία εκτενή και συνεχόμενη φυσική ζώνη. Στην περιοχή απαντούν 10 τύποι οικοτόπων, εκ των οποίων 3 είναι προτεραιότητας. Παρουσιάζουν εξαιρετική έως καλή αντιπροσωπευτικότητα, εξαιρετική έως καλή διατήρηση και εξαιρετική έως καλή συνολική αξία. Αναλυτικά απαντούν: Ασβεστούχοι αλπικοί λειμώνες, Στεπόμορφοι -βραχώδεις ανωδασικοί λειμώνες, Υπο-ηπειρωτικοί στεπόμορφοι λειμώνες (τύπος προτεραιότητας), Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus διαφόρων ειδών (τύπος προτεραιότητας), Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες, Δάση οξιάς της φυτοκοινωνίας Luzulo - Fagetum, Δάση οξιάς της φυτοκοινωνίας Asperulo - Fagetum, Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis (Αbieti - Fagetum), Δάση ορεινών κωνοφόρων με μαυρόπευκα (τύπος προτεραιότητας) και Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου. Το όρος Βασιλίτσα είναι ένας σημαντικός βιότοπος για σπάνια θηλαστικά (αρκούδα, βίδρα, αγριόγιδο) ενώ τα υποαλπικά λιβάδια της περιοχής αποτελούν σημαντικές κυνηγετικές περιοχές για αρπακτικά πουλιά. Σε κάποια από τα τρεχούμενα νερά αυτής της περιοχής υπάρχουν αξιόλογοι πληθυσμοί άγριας πέστροφας (Salmo macrostigma).

Γενικά έχουν καταγραφεί:
• Θηλαστικά: 1 είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος II της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 και 1 είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου.
• Αμφίβια/ Ερπετά: 2 είδη του Παραρτήματος II της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 και ένα είδος που προστατεύεται βάσει Διεθνών Συμβάσεων.
• Ιχθυοπανίδα: 3 είδη του Παραρτήματος II της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43, 4 είδη του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου και 1 είδος που προστατεύεται βάσει Διεθνών Συμβάσεων.
• Ασπόνδυλα: 1 ενδημικό είδος.

Όσον αφορά την άγρια χλωρίδα, στην περιοχή απαντούν 47 σημαντικά είδη εκ των οποίων 12 είναι ελληνικά ενδημικά, 1 προστατεύεται από την Συνθήκη της Βέρνης, 7 είδη περιλαμβάνονται στο Κατάλογο του Παγκόσμιου Κέντρου Προστασίας και Καταγραφής και/ ή στον Ευρωπαϊκό Κόκκινο Κατάλογο, 5 είδη προστατεύονται από το ΠΔ 67/81, 1 είναι σπάνιο στην Ελλάδα, 19 είναι ενδημικά των Βαλκανίων και, τέλος, 2 είδη έχουν την κύρια περιοχή εξάπλωσής τους στα Βαλκάνια επεκτεινόμενα και προς την Τουρκία ή την Ιταλία.  

Κείμενα:

  • Βασίλης Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος της 'Πίνδος Περιβαλλοντική'
  • Λεοντίου Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος