Περιοχή Μετσόβου

Η περιοχή ανήκει στον νομό Ιωαννίνων, βρίσκεται σε υψόμετρο 1360 μέτρα και έχει έκταση 7.395 εκτάρια. Αποτελεί το φυσικό όριο μεταξύ βόρειας και νότιας Πίνδου, αλλά και το κυριότερο πέρασμα από την Ήπειρο στη Θεσσαλία. Εκτός από το Μέτσοβο και το Ανήλιο, στην περιοχή περιλαμβάνονται και δύο κορυφές του όρους Ζυγός (ΝΑ του Μετσόβου), οι Βούλγαρης (1821 μ.) και Θανασάκης (1820 μ.), καθώς και ένα τμήμα της λεκάνης απο ρ ή το υ πο τ ρο ς αμο ύ Αώο υ Αν και ο ι δύο αυτές . κορυφές έχουν θεωρηθεί από πολλούς ερευνητές ως ξεχωριστά όρη (Άσπρα Λιθάρια και Ζυγός), στην ουσία ανήκουν στην οροσειρά Ζυγός. Η γραμμή που ορίζεται από τις χαράδρες του Ανήλιου και του Μαλακασίου φαίνεται να αποτελεί τα όρια μεταξύ της νότιας και της βόρειας Πίνδου, άποψη που υποστηρίζουν οι παλιοί βοτανικοί αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Στα νοτιοδυτικά όρια του τόπου έχει κατασκευαστεί ένα φράγμα από τη ΔΕΗ, που χρησιμοποιεί τα νερά των πηγών του Αώου, μεταβάλλοντας αρκετά από τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Όσον αφορά τους τύπους οικοτόπων περιλαμβάνονται Ορεινά και μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, Δάση οξυάς της φυτοκοινωνίας Luzulo-Fagetum, Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis, Δάση με Quercus frainetto, Δάση ορεινών κωνοφόρων με πευκοδάση Pinus nigra ssp. pallasiana, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου περιλαμβανομένων των Pinus mugo και Pinus leucodermis. Επιπλέον στην περιοχή απαντώνται τα προστατευόμενα ζώα Ursus arctos, Bombina variegata και Testudo hermanni.

Η σημαντικότητα της περιοχής έγκειται στην παρουσία χλωριδικών και φυτογεωγραφικών σχέσεων τόσο με τη νότια όσο και με τη βόρεια Πίνδο. Τα φυτικά τάξα που απαντούν στην περιοχή είναι ως επί το πλείστον ενδημικά της ευρύτερης περιοχής της οροσειράς της Πίνδου, περιλαμβανομένης και της νότιας Αλβανίας. Όμως λίγα από αυτά προστατεύονται (Π.Δ. 67/81) και χρήζουν άμεσης προστασίας εξαιτίας της φυλογενετικής και φυτογεωγραφικής τους σημασίας για την ελληνική χλωρίδα.

Κείμενα:

  • Βασίλης Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος της 'Πίνδος Περιβαλλοντική'
  • Λεοντίου Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος