ΔΡΑΣΕΙΣ

1999-2009: Παρακολούθηση δράσεων προστασίας - διαχείρισης στην περιοχή της Β. Πίνδου (Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου) παροχή πληροφορίας στις αρμόδιες υπηρεσίες. Διατήρηση εντύπου αρχείου σχετικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του Εθνικού Πάρκου και την προστασία του.

 

1999- 2011: Συνεργασία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Καλλιστώ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και Αρκτούρος (κοινές εκδηλώσεις, προγράμματα ,ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις). 

 

1999- 2011: Συνεργασία σε θέματα προστασίας των δασών και την δασοπυρόσβεση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου. (Προγράμματα περιπολιών, συμμετοχή σε κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, εκπαίδευση εθελοντών).

 

1999-2011: Συνεχής δράση, δημοσίευση ανακοινώσεων, θέσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του νομού Ιωαννίνων για τους Εθνικούς Δρυμούς Βίκου - Αώου και Πίνδου - Βάλια Κάλντα (προσφυγή από κοινού με τον Σ.Π.Η.Φ. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) και Λίμνης Παμβώτιδας (προσφυγή από κοινού με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία στο Συμβούλιο της Επικρατείας). Καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τις προτεινόμενες παράνομες παρεμβάσεις.

 

1999- 2011: Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μέσω της δημοσιοποίησης άρθρων και δελτίων τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε

 

1999- 2011: Διενέργεια πρακτικής άσκησης με συμμετοχή στις δράσεις της «Πίνδος Περιβαλλοντική» και διευκόλυνση σε πρακτικά θέματα εκπόνησης διατριβών- μελετών φοιτητών περιβαλλοντικών επιστημών από μέλη της.

 

1999- 2011: Αποδελτίωση και διατήρηση περιβαλλοντικού αρχείου με τα περιβαλλοντικά θέματα που παρουσιάζονται στον τοπικό τύπο.

2000-2003: Οργάνωση και υλοποίηση καλοκαιρινού προγράμματος δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης στην Β. Πίνδο με τη συνεργασία « Πίνδος Περιβαλλοντική» «E.V.S» «Αρκτούρος». Συμμετείχαν ετησίως 20 Έλληνες εθελοντές και 15 εθελοντές από χώρες της Ευρώπης.

 

2000-2006: Σχεδιασμός, κατασκευές εκθεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συγγραφή κειμένων, έντυπα, χάρτες ,για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας.

 

2000 - 2008: Εκπόνηση μελετών για την προστασία, ανάδειξη, του δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος για Ο.Τ.Α. του Νομού Ιωαννίνων.

 

2001: Έρευνα, συλλογή, συγγραφή κειμένων και φωτογραφιών, για τα κέντρα ενημέρωσης Βόρειας Πίνδου: Ασπραγγέλων, Βοβούσας, Μετσόβου, Μηλιάς και Μεσοβουνίου, στα πλαίσια του προγράμματος Ε.Π.ΠΕΡ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Συνεργασία της «Πίνδος Περιβαλλοντική» και «Αρκτούρος».

 

2001 :Εκδήλωση με θέμα: «Αγριόγιδο: είδος προς εξαφάνιση» στο Μονοδένδρι. Σε συνεργασία « Πίνδος Περιβαλλοντική», Δημοτικό Σχολείο Μονοδενδρίου, Δήμος Ζαγορίου.

 

2002: Έκδοση περιοδικού για τους Εθνικούς Δρυμούς Βίκου - Αώου και Πίνδου - Βάλια Κάλντα. Συνεργασία της «Πίνδος Περιβαλλοντική» με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2001. Επανέκδοση 2002-2003-2004-2005-2006.Έκδοση στα Αγγλικά, στα Ιταλικά και στα Γερμανικά. Σελίδες 50.

 

2002: Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ (Ορνιθολογική βιοποικιλότητα των στρουθιόμορφων πτηνών στον εθνικό δρυμό Πίνδου και λειτουργία των περίπτερων ενημέρωσης Μηλέας και Βοβούσας) Πίνδος Περιβαλλοντική -ΥΠΕΧΩΔΕ: 2002. Το αντίστοιχο pdf εδώ.

 

2002: Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ (Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το είδος αγριόγιδο, rupicapra rupicapra)-Πίνδος Περιβαλλοντική - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: 2002

 

2002-2005: Σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ΕΠΕΑΕΚ . 3ο 6ο 22ο Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων, Δημοτικό Σχολείο Μονοδεντρίου ,1 Τ.Ε.Ε. Ιωαννίνων

 

2003: Έκδοση βιβλίου με τίτλο: «Αγριόγιδο στα όρια της επιβίωσης» ,του Χαρητάκη Παπαϊωάννου. Συνεργασία της «Πίνδος Περιβαλλοντική» με Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σελ.90

 

2003: Μελέτη (Βασικά στοιχεία για τη διατύπωση της πρότασης ορίων και ζωνώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην Κ.Υ.Α. για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου). Τόμοι 2 σελίδες 300.

 

2003 - 2005: Εκπόνηση και υλοποίηση, στα πλαίσια της δράσης «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., των προγραμμάτων: Φύλαξη Δασοπροστασία των δασών του εθνικού πάρκου Βορ. Πίνδου. Πίνδος Περιβαλλοντική -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

2004 : Πρόγραμμα κατάρτισης (Προστασία βιοτόπων και φυσικού περιβάλλοντος). Συνεργασία « Πίνδος Περιβαλλοντική» και ΚΕΚ «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ».

 

2004 : Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Πράσινες Τάξεις). Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μαθητές Λυκείων και ΤΕΕ - Πίνδος Περιβαλλοντική -Αγροτοτουριστική.

 

2004: Εκπροσωπείται ως ΜΚΟ στα Δ.Σ. των Φορέων διαχείρισης Καλαμά και Αχέροντα και Λίμνης Παμβώτιδας.

 

2004-2005: Εθελοντική δράση με συμμετοχή φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την Προστασία, καταμέτρηση και ανάδειξη των Αγριόγιδων της Τύμφης.

 

2005: Ημερίδα σπηλαιολογίας στο Ζαγόρι, δημοτικό διαμέρισμα Σκαμνέλι Ζαγορίου. Συνεργασία « Πίνδος Περιβαλλοντική» με το Δήμο Τύμφης.

 

2005 : Πρόγραμμα κατάρτισης «Καταγραφή των πηγών ρύπανσης του ποταμού Αράχθου από ρυπογόνες δραστηριότητες και μέθοδοι διαχείρισης». Συνεργασία της «Πίνδος Περιβαλλοντική» με το ΚΕΚ «Ερευνάς Επικοινωνίας».

 

2005: Έρευνα, συλλογή, συγγραφή κειμένων, φωτογραφίες, για την ιστοσελίδα της κοινότητας Παπίγκου.

 

2005 -2008: Πρακτική άσκηση φοιτητών του θερινούς μήνες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Αγρινίου).

 

2006:Σεμινάριο «Το οικοσύστημα του ποταμού Καλαμά-Δάσος και νερό». Κ.Π.Ε. Κόνιτσας Κόνιτσα

 

2006: Εκδήλωση «Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος» Πνευματικό κέντρο - Πίνδος Περιβαλλοντική- Σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων- Σ.Π.Η.Φ.

 

2006 : Πρόγραμμα κατάρτισης «Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης». Πίνδος Περιβαλλοντική -ΚΕΚ «Πλέγμα Εκπαιδευτική».

 

2006 :Καταγραφή ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση των πέτρινων γεφυριών της Ηπείρου» ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ψηφιοποίηση φωτογράφηση καταγραφή 180 πέτρινων γεφυριών 2006).

 

2006-2007: LEADER+ (2000-2006) μέτρο 1,4 προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστασία του αγριόγιδου και άλλων σπάνιων ειδών πανίδας {στρουθιόμορφα πουλιά και χειρόπτερα}σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 του Νομού Ιωαννίνων». Πίνδος Περιβαλλοντική -ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. 2006-2007.

 

2006: Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Έκδοση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2006 επανέκδοση2007. Έκδοση στα Αγγλικά, στα Ιταλικά και στα Γερμανικά.

 

2007: Ερεύνα, συλλογή, συγγραφή κειμένων, φωτογραφίες, για την ιστοσελίδα του Δήμου Άνω Καλαμά.

 

2007: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα: W.W.F.Ελλάς - Καλλιστώ- Πίνδος Περιβαλλοντική.

 

2007 :Εκπροσωπείται ως ΜΚΟ στο Δ.Σ. του Φορέα του Εθνικού Πάρκου Βορ. Πίνδου.

 

2007- 2010: Συνεργασία της «Πίνδος Περιβαλλοντική» με το Ίδρυμα Λάτση και το «W.W.F.Ελλάς» στο τριετές πρόγραμμα «Είναι Καθήκον μας» στον τομέα της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

 

2007- 2010: Οργάνωση Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυρόσβεσης σε συνεργασία με το W.W.F.Ελλάς και παροχή υλικών δασοπυρόσβεσης από το Ίδρυμα Λάτση μέσω του προγράμματος «Είναι Καθήκον μας». (Παροχή οχήματος 4χ4,υλικού δασοπυρόσβεσης, μέσων ατομικής προστασίας).

 

2008: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα: W.W.F.Ελλάς - Καλλιστώ - Πίνδος Περιβαλλοντική.

 

2008: Κόνιτσα-Μαστοροχώρια. - Οικοτουριστικός οδηγός- Σελίδες 290 Έκδοση Ήπειρος Α. Ε .Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων έκδοση 2008.

 

2008:Διαβαλκανικό συνέδριο «Οι δασικές πυρκαγιές και η συμμετοχή εθελοντών» με την συμμετοχή 50 εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία - Βοβούσα Οκτώβριος 2008 (Γ.Γ.Ν.Γ- Πίνδος Περιβαλλοντική ).

 

2008: Εκδήλωση στο Δήμο Παμβώτιδας «Προστασία της Λίμνης και ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης». Πίνδος Περιβαλλοντική -Εφημερίδα Άποψη. Το αντίστοιχο pdf εδώ.

 

2008 : Εκδήλωση «Βιολογικές καλλιέργειες» στο Παρακάλαμο. Πίνδος Περιβαλλοντική- Δήμος Άνω Καλαμά.

 

2009: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα: W.W.F.Ελλάς - Καλλιστώ- Πίνδος Περιβαλλοντική.

 

2009: Εκπροσωπείται ως ΜΚΟ στο Δ.Σ. του Φορέα του Εθνικού Πάρκου Βορ. Πίνδου.

 

2010: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα: W.W.F.Ελλάς - Πίνδος Περιβαλλοντική.

 

2011: Δράση Πυροπροστασίας των δασών της Πίνδου με την συμμετοχή εθελοντών. Κοινό πρόγραμμα:W.W.F.Ελλάς - Πίνδος Περιβαλλοντική.

 

2011-2012: Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Άξονας προτεραιότητας 7: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

 

2012: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Interreg Crecce -Albαnia -IPA Cross Border program 2007-2013. (VAEcoM. The Vjosa / Aoos river eco-museum promotion and protection of the natural and cultural heritage of the Vjosa / Aoos river basin). Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο -Πίνδος Περιβαλλοντική - Institute for Nature Conservation in Albania -The Forest Service Directorate in Permet.

2011- 2013: Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Άξονας προτεραιότητας 7: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου». Πρόσληψη 167 νέων ανέργων και πεντάμηνη απασχόληση στο Δήμο Ζαγορίου, Δήμο Μετσόβου, Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου & Πίνδου, Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, Φορέας Διαχείρισης Στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα και  Καλαμά, Ε’ Κυνηγητική Ομοσπονδία Ηπείρου, Φορέας Διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας.
2012 - 2014: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Interreg Crecce -Albαnia -IPA Cross Border program 2007-2013. (VAEcoM. The Vjosa / Aoos river eco-museum promotion and protection of the natural and cultural heritage of the Vjosa / Aoos river basin). Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο -Πίνδος Περιβαλλοντική - Institute for Nature Conservation in Albania -The Forest Service Directorate in Permet.
2015: Συμμετοχή σε πρόγραμμα που αφορούσε τη νομαδική κτηνοτροφία στη Μεσόγειο, το οποίο διοργανώθηκε από  το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA) σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, και το Οικομουσείο του Ποταμού Αώου.
2018: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Saving Europe's Last free flowing wild RIver - Vjosa/Aoos σε συνεργασία με ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ
EcoAlbania, EuroNatur Foundation, RiverWatch, IUCN ECARO, MedINA “Mediterranean Institute for Nature and Anthropos", INHERIT “The Institute for Heritage & Sustainable Human Development (on behalf of MedINA)", Pindos Perivallontiki, Tour du Valat, Wetlands International - European Association